TRẦN DZẠ LỮNẾU CÓ KIẾP SAU
 

Hầu hết người làm thơ
Cuối đời nhận oan nghiệt
Ôm nỗi đau đến chết
Ngậm miệng cùng hư vô…


Sống như ma trên đất
Yêu giỏi lắm vài phân…
Si t́nh rồi t́nh phụ
Vậy mà ḷng ăn năn !


Cứ đau như trăm năm
Chia ĺa tay nhân thế
Cứ ôm lưu đày ḿnh
Nơi địa đàng măi thế ?


Nàng nói quá chí lí
Nếu mà có kiếp sau
Ta không làm thơ nữa
Chẳng để sầu cho nhau…


Trần Dzạ Lữ
 

 

 

 

art2all.net