THƠ TRẦN DZẠ LỮ


NGẠI NGNG CHI NỮA TRIỆU MINH ?
 

 

 

Ngại g một cht mưa mau
M em khng dm qua cầu cng anh?
Ngại g một mảnh trăng xanh
M khng uống cạn ma quanh quất về ?

Ngại g cht gi sơn kh
M khng bay bổng cơn m thuở no?
Ngại g đất thấp trời cao
M khng sống hết mnh hau hu thnh?

Hay l em ngại lng anh
Tri tim V Kỵ chưa thnh thn nhau?
Chn my ấy rất chim bao
Ta xin kẻ nốt, lc trao kiếm tnh...


Trần Dzạ Lữ

 

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net