THƠ TRẦN DZẠ LỮ

 

NGOÀI HUẾ

 

 

Không phải Huế đó mới là chuyện lạ

Bởi dạ, thưa răng quá đỗi ngọt ngào

Nghe một lần là măi măi về sau

Anh cứ nhớ giọng em như giọng mạ!

 

Ui chao ơi! Em cũng gầy na

Tôn Nữ xưa qua mấy cửa Hoàng Thành

Anh kiêu bạc cũng nghe chừng rất nhớ

Dấu ai về, bay màu áo thiên thanh…

 

Con-đường-vương-phi cũng hóa ra hiền

Khi gió thổi qua ḷng anh bối rối

Không phải Huế mà răng em lại nối

Câu Nam B́nh khin khít điệu Nam Ai ?

 

Không phải Huế răng em lại trang đài

Qua Gia Hội để chiều anh tở mở?

Gịng sông Hương lặng lờ mà cắc cớ

Soi rất xanh dấu ái thuở em về!

 

Không phải Huế mà em gọi bên tê

Là Vỹ Dạ mùa trăng lênh láng nhớ

Dây trầu cũ cuộn vào thân cau đó

Xuân nay hồng, môi đỏ nụ t́nh quê …

 

Không phải Huế mà em rất Huế

Ngọt bên ni bên nớ đến nao ḷng

Tháng giêng ngon, đậu vào tim tử tế

Thương nhau rồi em hẹn với anh không ?

 

Trần Dzạ Lữ

( SàiG̣n, 12.12.2012 ) 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net