TRẦN DZẠ LỮ

 

NGỌN HẢI ĐĂNG XƯA

 Ngọn đn xưa vẫn chy
Con tim em vẫn nồng
Thời gian trắc trở mấy
Biển vẫn cứ mở lng

Em về pha thương mong
Ngn trng xa đến vậy?
Yu sao dấu d trng
Cứ một đời xe ct?

Ngy khng ht, em ht
Bản du ca cuối cng
Đm địa đng, em tt
Cho cạn dng c đơn

Hải đăng c lc buồn
Như mắt em vời vợi
Nhưng s g em hỡi
Tc bồng bay qua trung?

Ngọn đn xưa vẫn trng
Tnh yu như cốm mới
Em dịu dng, khng ni
Biển vẫn nhớ mi hương

Trần Dzạ Lữ
            

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net