Trần Dzạ Lữ
 

 

 

NGỰC TRẦN

Em phơi phóng ngực trần
Dười màu trăng hư huyễn
T́nh cờ ai bắt gặp
Nỗi đam mê cháy ḷng…

TRÂM

Những đường cong tuyệt mỹ
Sa đà thân thể em
Anh không là họa sĩ
Cũng đắm mộng triền miên!

ẨN LAN

Gặp lại nhánh lan rừng
Trong chiều em hoang dại
Anh đứng như trời trồng
Bên suối nguồn mặc khải…

Trần Dzạ Lữ
( 2009 )

 

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net