Trần Dzạ Lữ

                                    

NGƯỢC NẮNG

 

  
Bây giờ tiếc ngẩn thương ngơ
Anh đi ngược nắng nên mờ mịt em
Có ǵ ngai ngái trong tim
Như hương hoa của một đêm tư t́nh…

Bây giờ nhớ ngóng, yêu thinh
Anh đi ngược nắng nên ḿnh xa nhau
Một vầng trăng khuyết trên đầu
Câu thơ dang dỡ, niềm đau bung dù…

Khi về soi lại cổ thư
Xưa em độ lượng, nay thù địch anh ?
Th́ thôi đó đoạn, đây đành
T́nh nay như sợi chỉ mành treo chuông !

Trần Dzạ Lữ
( SàiG̣n cuối tháng 9 năm 2011 )

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net