Trần Dzạ Lữ

                                   

NHỚ

 

  

 

                        Nhớ em bỏ tóc đuôi gà

                        Ngày xưa c̣n bé thật thà bên anh

                        Soi trời mắt biếc long lanh

                        Soi tim ai giữa bóng thành quách xưa?

                        Đủ đầy hai tiếng dạ, thưa

                        Dấu son c̣n đỏ những mùa yên vui…

                        Nhớ em chân đất lên đồi

                        Cỏ may theo áo trắng trời Thiên An

                        Nhớ t́nh mới chớm mênh mang

                        Ngày sau Địa Ngục –Thiên Đàng cũng cam !

                        Vậy mà, xe-cát-dă-tràng

                        Em lên phố thị - hôn hoàng trong anh!

                        Nhớ con mắt biếc đă đành

                        Nhớ sao cái miệng ngày xanh em cười!

                        Bây giờ đôi đứa đôi nơi

                        Chỉ nghe gió cuốn bên đời liêu xiêu…

 

                        Trần Dzạ Lữ

                        ( SàiG̣n tháng 12 năm 2010)

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net