TRẦN DZẠ LỮ 

NHỚ ĐO LE

 

 

Đo Le một thuở cay gừng
Muốn qua le lưỡi trong từng mt yu
Đường chưa trơn trợt bao nhiu
Anh hng lại ng lưng đo mới đau...

Phải v con mắt dao cau
Ty Thi ti thế nn sầu đa đoan?
Đo Le kha tri thin đng
Chỉ cn nỗi nhớ em...rng buộc ti !

Trần Dzạ Lữ


 

 

 

 

art2all.net