Trần Dzạ Lữ

          

NHỚ O NHIỀU

Gửi Nàng Thơ

           

 

Nhớ O đứt ruột đây ń

Quên ăn, mất ngủ, thầm th́…lời yêu !

Choàng tay ôm nỗi cô liêu

Tưởng  ai về giữa bóng chiều tương tư…

Nhớ O ai lấp cho bù

Đêm anh trống rỗng, ngày thu lu…chờ ?

Địa đàng c̣n ở …trong mơ

Đưa tay hứng mộng ngon ơ, ai dè…

Trời mưa ướt đất đó tề

Ướt luôn anh nửa đời xê dịch buồn !

Nhớ O đứt ruột anh luôn

Ngày mơi hai đứa có nương nhau về ?

 

Trần Dzạ Lữ

( SàiG̣n giữa tháng 3 năm 2011 )

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net