Trần Dzạ Lữ

                                    

NƠI  DẤU  ÁI

Dấu ái về Một Khoảng Trời Riêng…

 

 

 

 

 

 

Không thể có một t́nh yêu chung thủy

Nếu như em không yêu Huế của ḿnh

Đất sinh người, đó là điều rất thật

Xưa nay c̣n h́nh bóng một Huyền Trân…

 

Nơi dấu ái cũng đành phải cắn răng

Qua xứ lạ v́ thương đất quư nước

Giấu t́nh riêng, đôi lúc phải thắt ḷng:

 “ Chàng sẽ hiểu v́ sao em cất bước! “

 

Nơi chiếc cầu cong là cầu Ô Thước

Em ngóng trông anh tháng bảy t́m về

Nối ṿng tay cho tṛn trịa t́nh quê

Đêm xứ Mẹ rất ngọt ngào câu hát

 

Nơi có những tháng mưa dầm thúi đất

Có mùa khô đồng nẻ dấu chân chim

Vắng gạo “ de” em vẫn cứ đi t́m

Buộc-lạt-mềm trái tim ai chân thật

 

Không thể có một niềm riêng để khóc

Nếu như em không yêu Huế của ḿnh

Một mối t́nh? Đó là lần yêu thứ nhất

Chiếc khăn màu thổ cẩm trao em…

 

Trần Dzạ Lữ

( SàiG̣n tháng 8 năm 2011 )

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net