TRẦN DZẠ LỮ

 


NƠI KHỈ- HO- C- GY


Nơi khỉ -ho- c- gy
Virus cũng khng chừa
Bn v số, cũng vậy
Dương tnh thật như mơ


Ta chạy đến nh thờ
Thấy Cha gầy hơn xưa
Vo cha ta lạy Phật
Phật im trn điện thờ!


Buồn từ sng đến trưa
Sầu từ khuya tới tối
Cuộc nhn sinh qu tội
Biết ni sao by giờ?


Thi mnh cứu mnh vậy
B chn ở trong nh
Đợi khi hết phong toả
Ta bay về qu nh


Trần Dzạ Lữ
(2021)

 

 

 

art2all.net