TRẦN DZẠ LỮ

                        
NI VỚI CON GI
Gửi Trần Nữ Nguyệt Cầm

 


 


By chừ Mẹ đ qua trung
Cha con mnh gnh nỗi buồn thế gian
Căn nh trống hốc, trống hoang
SiGn chợt lạnh trong hồn lạnh ra
Tiếng cười chỉ mới đm qua
Sao nay cn lại m ba no nề?
Một người sinh. Một người đi
Xốn xang giữa một cơn m bng hong!
Quạt cho con t than hồng
Biết khng đủ ấm lại vng tay thơm
Đời xe cha quay đủ vng
Vẫn l trống rỗng nối dng oan khin.
Chỉ mong con bớt ưu phiền
Tre gi măng mọc cn king cử g ?
Lần con sinh, lần Mẹ đi
Lơ ngơ cha đứng giữa chi cht sầu

Trần Dzạ Lữ
( SiGn, 6.7.năm 2013 )
            

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net