TRẦN DZẠ LỮNỐI VNG TAY THN I
Knh qu Thầy, C NTP
Cng thn i CHS Nguyễn Tri Phương-Huế 63-70


C Huế thương đang ở giữa SiGn
Do nối kết của Đng Phương Bất Bại (*)
V ai đ l Độc C Cầu Bại
Cũng nặng lng hai tiếng qu hương...

C những con người của Nguyễn Tri Phương
Thn tứ xứ m hồn treo ở Huế
Nhờ thầy c một thời nao son trẻ
Dạy ta lớn dần theo cốt cch nhn văn...

Chiếc cầu cong m đời ta lun thẳng(**)
Bn nớ bn ni m ấm tnh ca
Ở nơi đu- c thẳng- c- o- ngn
Vẫn đau đu hoi qu mạ qu cha...

Những tri tim ni Ngự d gần, xa
Đang tri n " Những người mun năm cũ"
Tc dần bạc cng thng năm tư lự
" Một chữ hay nửa chữ" cũng ku thầy !

Lời mạ ru cn văng vẳng đu đy
" Phải nhớ nguồn lc con uống nước"
Yu thầy c- sẽ nhận về ơn phước
V rưng sầu khi hong hạc bay xa...

Trần Dzạ Lữ


(*) tn hiệu của TTT
(**) Mượn một cu thơ của thi sĩ Thu Bồn


 

 

art2all.net