Trần Dzạ Lữ

                                    

N U Ố T

 

Nuốt vào trong. Nuốt vào trong

Nỗi đau ngày cũ đă chồng chất cao…

Ngày ṃn, tháng lụn, dầu hao

Chim bay, cá lặn phương nào t́m nhau?

Phụ anh đến cả câu chào

Em đi lặng lẽ phai màu thủy chung…

Nuốt vào trong. Nuốt vào trong

Trượng phu không khóc nhưng ong óng buồn!

Thôi th́ quay lại mùa thương

Ngồi bên núi, nhớ mùi hương t́nh đầu…

 

TrầnDzạ Lữ

( SàiG̣n tháng 8 năm 2011)

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net