TRẦN DZẠ LỮỞ ĐU CŨNG NHỚ QU MNH

 

Ở đu cũng nhớ qu mnh
Chiều cong mi ngi, đầu đnh dng cha...
Mẹ ngồi khu lại lời ca
Nam bnh đuổi giọng sng xa, hi gần...(*)

Trắng đm hương bưởi thơm lừng
Tc em thả xuống, trăng lừng khừng rơi...
Chung cha cứ rủ r ti
Về đi chnh niệm... phủi đời phong vn !

Ở đu cũng thấy thương lng
Cỏ cy nấn nu, tre đan lưới tnh ...
Hạt mầm giục cnh bnh minh
Ở ăn nết đất chẳng đinh ninh g...

Em về ngn ngọt từ khuya
Sao ti ngơ ngẩn nơi qu xứ người?
Nu lng hỏi tới niềm vui
Nỗi buồn bạt mạng lại ngời ngời ln...Trần Dzạ Lữ

(*) Con hi; Địa phương ngữ Huế, nhỏ hơn sng

 

 


 

art2all.net