TRẦN DZẠ LỮ


 

O NHƯ RỨA
 

O như rứa lm răng tui tha được
Tc thề di mườn mượt xuống lưng ong
Tay tin ngoan, đang mở cửa thin đường
Anh hng tận! Huống hồ tui chộ trước ?


Mắt sao đm cu hồn ai ngươn ngước
Mi bỏ ba trai trng cũng rung reng
Qu ngoi nớ tiếng m,t ,răng, rứa
C lạ chi ci ngọt rất đường phn


O như rứa d chưa hề biết tn
Tui cũng đắm như l vn trong thuyền
Nh o m? Tới treo mng để ngủ..
D ngoi hin, cũng chịu nữa,nghe em !


Hồn nguyệt bạch O đu cần thắp đn
Tim trầm quế thơm lừng khng chịu nổi
G tnh si đm nay răng m tội
Đốt thuốc hoi theo sợi khi cuồng đin


O như rứa mười thu tui cũng đợi
Sẽ no tnh khi nghe được tiếng ANH
Lạy Cha ,Phật lời ni đang hồi hổi
Chứng gim dm lời th tội Yu EM.

Trần Dzạ Lữ
 


 

art2all.net