TRẦN DZẠ LỮPHT GIY VĨNH CỮU

 

Đu cần hẹn trăm năm
Mới nn chồng, nn vợ
Chỉ những pht giy đ
Mnh đ thấy thin đng

Ta qun hết thế gian
Đắng cay cng bạo ngược
Nỗi buồn khng đo được
Cũng tan trước nguyệt cầm !

Trời bảo em chờ anh
Bao nhiu năm rồi nhỉ?
Anh đi mn thế kỷ
Mới gặp em, ma xun

Lần đầu em phn vn
Thả tnh đm tc rối
Anh yu m bối rối
Rớt xuống vng ăn năn

D sao th cũng cần
Ngọn đn soi tim nhớ
Ma đi đu lầm lỡ
Với người vốn độc thn?

Chấp nhận cuộc thanh bần
V lỡ ăn tri cấm
Anh thi đưa nắm đấm
Hỏi tội mnh c đơn

Trần Dzạ Lữ

 

 

 

 

art2all.net