Trần Dzạ Lữ

 

 

 

                        QUA CẦU THÊ HÚC

 

 

                        Đi qua cầu Thê Húc

                        Chiều nay không có em

                        Tôi cong ṿng nỗi nhớ

                        Cầu cong ṿng chiều xanh…

 

                        Nghiêng vai buồn trở rét

                        Ôi Hà Nội của em

                        Của em mà không em

                        Tôi về thương mắt biếc!

 

                        Đi qua cầu Thê Húc

                        Chiều nay không có em

                        Đứng bên cầu tôi hát

                        T́nh khi nhớ khi quên

 

                        Ôi Hà Nội của em

                        Với tôi là mê lộ

                        Qua cầu làm rơi nón

                        Bối rối đánh mất khăn

 

                        Ôi Thê Húc Thê Húc

                        Cứ mong ngóng một đời

                        Yêu ai tôi đứng đợi

                        Hà Nội Hà Nội ơi !

 

                        Trần Dzạ Lữ

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net