TRẦN DZẠ LỮ
 

QUA NHAU

Em đầm đa lệ nhỏ
Khuya rớt vo ăn năn
Anh chừ xa như gi
Đ Nẵng , mắt ai buồn ?

Lng như sng sng Hn
Nghn đm ru tnh cũ
Qua nhau, chỉ một lần
M sao ghim đầy nhớ ?

C ngy thương Cẩm Lệ
C chiều xuyn Ha Vang
Mi người đỏ như thế
Tri tim no rung chung ?

Ừ, tnh yu mong manh
Sao bay khắp Ngũ Hnh?
Chn anh nn nao bước
Chờ in dấu Địa Đng

Lng trần em mnh mang
Cu thơ người bt ngt
Qua nhau, chỉ một lần
Lại ru ra hạnh phc !

Vẫn biết l sự thật
C thể km thương đau
Nhưng v em, anh bắt
Ma yu về xn xao

Trần Dzạ Lữ

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net