Trần Dzạ Lữ

                                  

QUN TRƯA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qun trưa chỉ c hai người

Một xao xuyến.Một bồi hồigh mi!

Nụ hn đợi đ lu rồi

Chừ rất mật ngọt thay lời yu thương!

Rc vo nhau nh ? em ngoan

Vai anh hy tựa, lng hoan lạc n

Qun trưa qun mất đường về

Em ngơ ngc nhớ, anh m miết tnh

Cảm ơn một giấc mộng lnh

Đ đưa em đến yn bnh bn anh

 

Trần Dzạ Lữ

( SiGn thng 6 năm 2011 )

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net