Trần Dzạ Lữ

          

TNH VỸ DẠ , LẠBAO VINH

Tặng Một Người

           

 

Chiều Vỹ Dạ ngơ ngơ ngẩn ngẩn

Khi tui hoi cảm đến Bao Vinh

O nỏ hay nỏ biết mối tnh

Uống vo lng như l chn đắng!

 

Bỏ th thương m sương khng đặng

Như kẻ chi ko lưới về khng

Đm khng ngủ,nhớ O đứt ruột

Ngy giả đ đạp xe đi rong

 

Nhưng thực tnh tui rất trng mong

O lạc lng bn ni một bữa

Để thấy O thắt bm mu hồng

Tc mun đen di qua bn nớ

 

Tui dị m khi mnh luớ quớ

Thấy o rồi khng dm trao thư

Giống trời trồng ! Lạ lng một thuở

Si m chi mang tội đến chừ

 

Thấy tui m O lại lm nư

Che nghing nn lm như khng thấy

Qua Bao Vinh mọi lần đều vậy

Tui mơ mơ mắt dại mi khờ

 

Răng O chẳng ng ngng tui rứa

Hết cả đời lẽo-đẽo-leo-đeo?

Mai mốt c lấy chồng hy nhớ

C một người Vỹ Dạ liu xiu

 

Trần Dzạ Lữ

( Thng 3 năm 2011)

      
 

RĂNG RỨA ?

Tặng một người...

 

O đi thẳng-c-o-ngn

Khng về thăm lại qu xưa

Để tuicổ di trng ngng

Nhớ hai nhớ mi chưa bưa!

 

O thương hay O giả vờ

Cho lng người ni dậy sng?

Đm đm thức trắng lm thơ

Gửi trao một người trong mộng!

 

Huế miền chừ đang mở rộng

M răng chưa rộng tnh O?

Đi chi xa lắc rứa nờ

Mười năm tui ngồi lẻ bng

 

O đi thẳng-c-o-ngn

Tui tt gần hết nước sng

Tui đốt trăm ngn điếu thuốc

Răng O vẫn lạnh như đồng?

 

Huế miền chừ đang vo xun

Răng tui cứ mi ma đng

Bn t thẳng-c-o-ngn

Bn ni cứ như trời trồng !

 

O ơi, O c về khng

Tui như con ngựa bất kham

Chạy qua cnh đồng bất tận

C O l gặp ma xun

                                   

Trần Dzạ Lữ

(SiGn thng ging 2011)

                                   

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net