Trần Dzạ Lữ

                                    

R Ớ T

 

 

 

 

 

Khi mnh rớt xuống đời nhau

Một đm tc rối xanh mu liu trai

Ngực trầm, mi ngải đan ci

Nhớ trao, thương gửi, anh mi miệt em

Một vầng sng qu lung linh

Nung lu, nấu mi mới thnh phụ, phu

Khi mnh rớt xuống trời thu

Heo may da thịt sẽ b đắp nhau !

Chy lng cu lục anh trao

Bt em buộc chỉ hai đầu kh lơi !

Trăm năm cứ mi vng mười

Bo ging cũng chịu thua lời tri tim

 

Trần Dzạ Lữ

(SiGn thng 8 năm 2011)

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net