Trần Dzạ Lữ

          

R U   N G Ư Ờ I …

 

Ngủ đi em, nhánh lan rừng

Đêm đêm anh đứng ru gần, ru xa

Ngủ đi em, một màu hoa

Thủy chung đến giấc mơ xa, mơ gần

Ngủ đi em, nhánh lan rừng

Anh ru suốt kiếp, nợ nần nhau đây…

Ngủ đi em, hai bàn tay

Nhớ thương khép, mở tháng ngày yên vui

Ngủ đi em, thuở yêu người

Đêm đêm hạnh phúc chọc trời mà lên …

Ru nhau trọn cuộc t́nh bền

Ḿnh bay qua những thác ghềnh thế gian !

 

Trần Dzạ Lữ

( SàiG̣n tháng 4 năm 2011 )

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net