TRẦN DZẠ LỮ


 

RU T̀NH CÙNG CUỐI


Về đây em nhé, người yêu
Cuối năm lỡ có bị…nghèo cũng cam…
Nhớ anh” trải chiếu hai hàng” (*)
Đón em bằng trái tim vàng, đó nghe!


Rượu mừng đầy chén phu thê
Mời em uống cạn ngày về bên anh
Nụ hôn đắm đuối e đành
Chung thân nhau, níu trời xanh xuống t́nh…


Bể dâu qua thác, lên ghềnh
Dập vùi trăm bận vẫn nguyên nụ cười
Là em.Thơ vẫn sinh sôi
Đuổi buồn ra khỏi chỗ ngồi... điêu linh !


Là anh. Sầu ấy quyên sinh
Để hăm hở cuối năm b́nh yên… thương !
Ru nhau cho đá vuông tṛn
Sang năm nẩy lộc măi c̣n giêng,hai…


Trần Dzạ Lữ


(*) Mượn 4 chữ của Ca Dao VN : Sáng trăng trải chiếu hai hàng/Bên anh đọc sách, bên nàng quay tơ…

 

 


 

art2all.net