THƠ TRẦN DZẠ LỮ

 

SAO CHẲNG EM

 


Đ cuối đng rồi sao chẳng em
Chờ nhau ngn ngọt nụ hn mềm
Anh qua đất Trch hề ! Ren rt
Đốt đuốc soi tm hương ấm m


Đ cuối đng rồi sao chẳng em
Bởi ga tnh nn ngơ ngc thm
Gi cũng mồ ci, đm nguyệt tận
Anh hng lỡ vận xt thuyền quyn !


Đ cuối đng rồi sao chẳng em
Tiếng độc huyền ai rơi vo tim?
Anh nghe đau đu niềm thương nhớ
Đ cũng tương tư dấu mắt huyền


Đ cuối đng rồi sao chẳng em
Chiều bơ vơ, phố biếng ln đn
Một năm c đủ mười hai thng
Sao thng mười hai anh thiếu em ?


Trần Dzạ Lữ

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net