TRẦN DZẠ LỮ
 

            SINH NHẬT EM

 

               

                  Hm nay ngy Sinh nhật em

                  Sao anh như thể cnh chim bay hoi?

                  Hoa hồng ci nụ sớm mai

                  Gửi theo gi đến bn người yu thương

                  Tri tim sắp sẳn điệu vần

                   Ru em qua cuộc ph vn tuyệt vời !

                   Nơi ny con mắt c đui

                   Gửi em nỗi nhớ bn trời phương Nam.

                   Sinh Nhật em -vẫn điệu đng

                   Cu ca ngy cũ cn vang vọng tnh

                   Chc mừng  em. Chc mừng em

                   Hm nay thm tuổi đời quen thm hồng

 

                    Trần Dzạ Lữ

 

 

 

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net