Trần Dzạ Lữ
 

SÓI

 

                                                Yêu em đến sói đầu

                                                T́nh vẫn chưa viên măn

                                                Cứ bới tung dĩ văng

                                                Để gắp nhầm chiêm bao!

 

                                                Yêu em rất dài lâu

                                                Niềm vui th́ ngắn ngủn

                                                Dỗ dành đêm vô tận

                                                Mà kiếm mắt em sâu…

 

                                                Em đung đưa lần đầu

                                                Em ngờ ngờ lần cuối

                                                Anh khù khờ nuốt vội

                                                Một miếng sầu em trao!

 

                                                Một miếng đau lầu bầu

                                                Lại rơi vào tim nhớ

                                                Có quên không hở nhỏ

                                                Khuya tận một đời sao ?

 

                                                Yêu em đến sói đầu

                                                T́nh vẫn chưa ngọt mật

                                                Nhưng em là thánh thất

                                                Nhốt hoang đàng anh lâu…

 

                                                Trần Dzạ Lữ

                                                ( Sài G̣n tháng 5.2012 )

           

 

art2all.net