THƠ TRẦN DZẠ LỮ

 

SNG LỪNG


Em như bờ khao kht
Anh l sng lừng xưa
Dội vo nhau rất nhớ
Nụ hn đầu trong mưa

Sng d c xa bờ
Cũng ngn lần yu dấu
Thương về em l Nẫu
Giọng ht no trong mơ ?

Quy Nhơn l vần thơ
Anh viết hoi chưa trọn
Đm đm tri tim thức
Nghe sng tnh đong đưa

Dại v em, hơ hơ
Với anh cũng nn lắm
Đắm duyn nhau tnh cờ
M buộc lng trầm ngải

Một pht thi em hỡi
Tnh đ l m tơi
Sng anh x, ct đợi
Cơn bo tnh cuốn tri

Tấp về nơi cuối trời
Giạt về đu? Bể khổ !
Thin đường hay địa ngục
Cũng cam lng em ơi!

Trần Dzạ Lữ
( SiGn, 22.4.2013 )
 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net