TRẦN DZẠ LỮĐOẢN KHC VIẾT KHI NGHE TIN

DANH CA THI THANH QUA ĐỜI

 Người đi, thả lại buồn ny
Nhưng cn tiếng ht chẳng may mảy mn...
Ngẩn ngơ ti suốt đm trường
Khi nghe bi ht NỬA HỒN THƯƠNG ĐAU
Bn kia thế giới v cầu
Chc thanh thản chị, qun mu thế gian...

Trần Dzạ Lữ

 

 

 

 

 

art2all.net