TRẦN DZẠ LỮ

 

                        

 

THNG GING CẮT TC

 

Khng cn di nữa người ơi

Em đi cắt tc, để ti đm buồn

Ngy no tc ấy như sng

Chừ em cắt ngắn, theo chồng sao ta?

 

By chừ xt ngọc thương hoa

Tc di thi cột người ta vo tnh!

Tim em đu hiểu mnh

Thng ging cắt tc nn thnhcố nhn!

 

By chừ quăng lưới ăn năn

Cũng khng vớt được mi trầm ngải xưa

Tc mun, mun đến khng ngờ

Nhớ lần hn tc thẩn thờv yu!

 

By chừ phố huyện đu hiu

Mnh ti lặn lội tm điềunhớ thương!

Ước chi tc ấy-ti cần

Trăm năm di thượt đến gần ngn năm

 

By chừ tc với người dưng

Bn kia ngăn ngắnti mường tượng mong!

Bao giờ tc lại như sng

Để ti lunh qunh một lần nữa khng ?

 

Trần Dzạ Lữ

            

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net