TRẦN DZẠ LỮTHẢO NGUYÊN EM


Thảo nguyên em
Bây giờ lắm tay thợ săn xuất hiện
Cung tên và dẻo mồm dẻo miệng
Có khi nào chết sững chưa ta ?


Mắt Điêu Thuyền nên có nhiều Lữ Bố
Mi Triệu Minh chờ Vô Kỵ vẽ t́nh
Ải mỹ nhân có nhiều tay sừng sỏ
Anh khù khờ, đâu muốn sớm điêu linh?


Nên có khát
Cũng âm thầm đứng đó
T́m con đường ngắn nhất để qua tim…


Trần Dzạ Lữ

 

 

 

 

 

QUỲ


Bây giờ chẳng ngại ngùng chi
V́ em- kỳ nữ, ta quỳ xuống hôn...
Nếu như núi lở, non ṃn
Cũng cam ḷng chịu, cơng buồn ngày sau!


Trần Dzạ Lữ


 

 

 

art2all.net