Trần Dzạ Lữ         

t h a   t h i ế t

 

Qung tay m lấy vai người

Những rung động nhỏ, sao ngời ngợi thương ?

Phải em l một cung đường

Đi qua riết, vẫn chưa tường tận đu !

Qung tay m lấy vai nhau

Cũng đu thấu đo hết cu thơ buồn?

Chạnh lng bởi một mi hương

Đ thoang thoảng nhớ lc mường tượng ai

Qung tay tha thiết đm nay

Mai kia mốt nọ my baycũng đnh !

 

Trần Dzạ Lữ

(Sign thng 5 năm 2011 )

 

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net