TRẦN DZẠ LỮ


 

THƠ CHO O HUẾ CUỐI NĂM


 

Giọng của O không làm răng lẫn được
Giọng như chim đang hót giữa trời xanh
Tiếng O cười là ngàn lời hẹn ước
Và khóc th́…nghiêng ngả cả ḷng anh…


Chiều cuối năm …ui chao răng mà nhớ
Dáng ai qua Đại Nội thuở xuân th́
Đến con đường cũng ghen với người đi
Chân rắn lượn, hớp hồn mây du tử !


Có ai chưa? Để anh c̣n hỏi thử
Mắt dịu dàng tính đậu ở nơi mô?
Nước sông Hương uống ngọt tự bao giờ
Mà đằm thắm cả khi về tư lự?


Bông bưởi ngát trái tim người xa xứ
Là khi O nghiêng xuống mái tóc thề
Nắng chộn rộn và sầu đang tự tử
Bởi khuynh thành ngay cả lúc sân si…


Gửi cho O-người nớ rất nhu ḿ
Thơ nung nấu từ con tim chân thật
Dẫu quân vương, cũng khôn hề để mất
Huống chi anh, lỡ một kiếp t́nh si…


Trần Dzạ Lữ

  

art2all.net