TRẦN DZẠ LỮ

 

Thơ họa

 

CHIỀU CUỐI NĂM NHỚ HUẾ

 

 

 

 

 

art2all.net