TRẦN DZẠ LỮ

 

THƠ HỌA TRẦN DZẠ LỮ-TƯƠNG GIANG
~~oOo~~


TRẦN DZẠ LỮ

GĂ THẤT T̀NH SIÊU HẠNG
 

Gă thất t́nh siêu hạng
Đi về phía chiều câm
Quả bóng t́nh lởn vởn
Me mé phía hoàng hôn…
Rất nhiều lần đem chôn
Kỷ niệm vào dĩ văng
Không may gặp hạn hán
Mùa yêu vàng vọt thương
Lần này gă lại vương
Vào giọng cười xứ lụa
Đánh cược canh bạc cuối
Xem số phận dị thường ?
Tạt nhớ vào đêm nhung
Đánh đầu ngày lăng mạn
Biết đâu Nàng ngă đạn
V́ trái bóng vô thường ?
Tỷ số biết đâu lường
Gă thất t́nh siêu hạng
Ăn cả trăm nụ hôn
Thức canh chờ đêm trắng ?
Cả một đời lận đận
Mong kết thúc ngọt ngào
Gă thất t́nh siêu hạng
Cơng em vào ca dao…


Trần Dzạ Lữ----****---


 

TƯƠNG GIANG

DÀNH CHO EM, CHO ANH...

Bài ca dao đi trước
Chiếc lưng ngà theo sau
Những cuộc t́nh lăng mạn
Đă thả gió từ lâu

Lời yêu khi tung hứng
Kéo mắt t́nh lên cao
Bất ngờ...nâng thật thấp
Khép mi, nhấp ngọt ngào...

Băi cỏ xanh biêng biếc
Có một phía thủ thành
T́nh nguyện không luyến tiếc
Để lưới t́nh rung nhanh..

Chọn bước chân việt vị
Chọn chạm tay để rồi
Penalty lần nữa
Bỏ ngỏ... trái tim rơi!

Không màng chi tỷ số
Thua...thẻ đỏ, quy hàng
Số phận luôn cắc cớ
Dành... cho em...cho anh!


TƯƠNG GIANG

 

----****---

 

 

 

art2all.net