TRẦN DZẠ LỮ

 

Thơ họa


T
rần Dzạ Lữ

TỰ DẶN M̀NH CỦA MỘT NGƯỜI RẤT HUẾ

Khi yêu cứ cháy ngời ngời
Đừng qua quít nhớ, đừng rời rạc thương…
Cứ đi thẳng một con đường
Đừng xiên xẹo ngó, đừng tương tư nhầm


Mỹ nhân hề ! Đuổi sau lưng
Cũng không ngoái lại khi gừng ,muối…em !
Con sông khắc một lời nguyền
Bởi anh rất Huế miếu đền c̣n linh…


Khi yêu đốt hết tim ḿnh
Một mai cát bụi làm thinh…vẫn t́nh !

Trần Dzạ Lữ


--------****--------****-------****-------
 

Tương Giang

CỨ YÊU RẤT HUẾ


Cứ yêu rất Huế rứa đi anh
T́nh cảm có muôn cách để dành
Dẫu ngời ngời nhớ trong tâm tưởng
Vẫn thâm trầm ḍng Hương trong xanh

Cứ thủy chung rất Huế, rứa thôi
Chỉ vẽ vào trăng một nét cười
Rồi ch́m mộng mị mùi hương cốm
Có lá sen tươi ngát tay người(*)

Cứ da diết câu hát Nam B́nh
Dịu dàng như màu đất Thần Kinh
Bởi v́ khi nớ cau Nam Phổ
Mới quyện thắm vôi trầu chợ Dinh!(**)

Tương Giang


(*) Ư thơ Nguyên Sa
(**)Mượn ư ca dao VN, một bài hát ru Huế

 

 

art2all.net