Trần Dzạ Lữ

                                    

T H Ổ I

 

 

Thổi vo hoang mạc đời anh

Những say đắm thuở trm anh em về

Thổi vo tim những cơn m

Để nương nhau tận cng qu xứ mnh

Thổi vo anh thổi vo anh

Những hăm hở tuổi yn bnh nghe em !

Thổi vo dấu i của đm

Những khi hoan lạc khng tn tuổi ny

Xin đừng thổi những chua cay

Những ging bo của kẻ bymưu toan!

Lỡ treo hồn giữa địa đng

Đi ta mắc lưới tnh mang mang rồi

 

Trần Dzạ Lữ

( SiGn thng 7 năm 2011 )

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net