TRẦN DZẠ LỮ


THỜI GIAN CHO EM

 

 

Tháng Giêng:  Con đường đi đến tim em
                            Băo giông đến mấy anh t́m cũng ra.

Tháng Hai:  Tháng hai anh thảy đam mê
                       Vào đêm nguyệt bạch đâu nề hà…em !

Tháng Ba:  Bên hiên em hái b́nh minh
                     Trong b́nh minh có nụ t́nh anh gieo…

Tháng Tư:  Khuất ch́m em, dấu thơ trinh
                      Đi qua anh, vẫn cứ minh mẫn đời.

Tháng Năm:  Tháng năm chưa nằm đă mơ
                         Tay em mười ngón vuốt thơ điệu đàng

Tháng Sáu:  Trời c̣n mưa dọc mưa ngang
                        Anh nung nấu mộng để hàn gắn em

Tháng Bảy:  Em về lần hạt từ bi
                       Nghe trong mầm mống nhu ḿ nẩy sinh…

Tháng Tám:  Có em hủ hỉ sinh thành
                         Là anh gác kiếm, thôi manh động người…

Tháng Chín:  Em là chúa của anh rồi
                         Đi mô cũng cứ về nơi phụng t́nh…

Tháng Mười:  Anh đi nhặt nắng trên đồi
                          Tặng em muôn thuở, thương ngời ngợi thương

Tháng Mười Một:  Chim bay về núi hôm rồi
                                  C̣n tha sợi tóc lên trời đa đoan…

Tháng Mười Hai:  Có ngày sinh nhật hồng nhan
                                  Bửa đôi tim nhớ, cho nàng soi gương.                                Trần Dzạ Lữ
 

 

 

art2all.net