TRẦN DZẠ LỮTHƠ VIẾT CHO NGƯỜI BẠN CŨ KHI GẶP LẠI

By giờ thật tiếc cho anh
Tri tim thi sĩ để dnh...khổ đau!
Tặng nhầm quỷ dữ mưu cao
Giả yu thơ...để anh đầu hng thi...

Lại cn tặng nốt một đời
cửa nh cắc củm, cho người điu ngoa!
Đến khi chồng cũ về nh
Anh ra đường ở, chng ba hoa cười...

Nhận ra tro trở, đ rồi
Con anh đin tiết, vợ thời đ xa...
Quặn lng trong ci người ta
Biết đu l chốn qu nh dung thn?

Gặp nhau bạn cũ... thanh bần
C ph tm sự sầu gần, buồn xa
Tiếc hai con mắt anh đ
lm chung trước cả lc t huy phai...

Trần Dzạ Lữ
(Thấu hiểu nỗi đau của người bạn cũ để mnh xt xa chuyện đời)


 

art2all.net