Trần Dzạ Lữ
 

 

THƠ VIẾT CHO VẺ NGÂY THƠ

CỦA MỘT THÁNH NỮ

Vẻ đẹp không ma mị
Nhưng thánh nữ ngời ngời…
Phải v́ em rất Huế
Nên chạm trái tim tôi?

Rất ngây thơ một trời
Khi xoe tṛn đôi mắt
Đại gia cũng chết đứng
Như Từ Hải đó thôi?

Nhu ḿ đă sẳn rồi
Từ thần kinh em hỉ?
Mạ dạy chối đăi bôi
Luôn làm người tử tế…

Vật chất không là ǵ
Với tấm ḷng nhân ái
Đời luôn đưa tay nải
Hứng giọt giọt từ bi!

Em vẫn mang xuân th́
Đến trần gian thanh khiết
Dẫu gió bụi đường đi
Cố nhấn ch́m mắt biếc…

Vẫn c̣n tin thánh nữ
Chốn hoàng thành em ơi!
Níu tay t́nh vẫy gọi
Chim én mừng xuân đôi…

Trần Dzạ Lữ

           

 

art2all.net