Trần Dzạ Lữ

 

 

THƠ  VIẾT  Ở QUN TR VŨ DI

                               TRN ĐỒI THIN AN HUẾ

                               Gửi QNhi

 

                              

                               Vượt mười mấy cy số

                               Chỉ để ngồi uống tr

                               Để nhn tay tin nữ

                               Rt tnh vo phi pha

                               Ta nghĩ hai khng ra

                               Những th vui ở Huế

                               Ừ, th thi-mặc kệ

                               Đen, trắng ci-người-ta

 

                               Trần Dzạ Lữ

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net