TRẦN DZẠ LỮ


 

THƠ VIẾT TRN TU LC RỜI HUẾ
 

 

 

m niềm vui về Huế
Để uống cạn tnh thn
Đm hương bưởi thơm thế
Xa sao đnh trăng non?


Xả cho hết long đong
Bạc vi đời du tử
Khi ngồi Vn Chiều Qun
Chết trong mắt ai trong


Huế no khc giai nhn
Đẹp m buồn mun thuở
Qua Chợ Nọ lớ quớ
Bolro tần ngần!


Ngỡ Tứ Phương V Sự
Lun thắp nắng từ bi
Ngờ đu, ngy Ta đi
Lụt chồm v Đại Nội?


Đồng bo ngơ ngc hỏi
Răng cn khổ như ri?
Thương tay em vồi vội
Qut dọn nỗi đau kia


Trn tu, lng đ chia
Cng tai ương xứ Huế
Rứa m nghe như thể
Tri tim mnh phn ly


Trần Dzạ Lữ

 

art2all.net