TRẦN DZẠ LỮ


 

THƠ VIẾT TRONG ĐÊM THÁNH (2)
 


Ta đi riêng, chiều chậm
Bước độc hành lẻ loi
Bài ca trong đêm thánh
Rót vào hồn chơi vơi…

Không em, nhớ một trời
Thiếu bạn, buồn lên ngôi
Cây khẩu cầm hồi hổi
Lang thang hết tối rồi…

Giáng sinh cầu cho người
Đầy hồng ân Thiên Chúa
Mẹ không c̣n lần lữa
Gánh buồn đi trăm nơi!

Ḥa b́nh, sao chưa vui?
Thiện tâm c̣n ít ỏi
Cầu mong cho bóng tối
Tự vẫn trước con người…

Bên đời, không c̣n ai
Rét run trong đói lạnh
Lắng nghe Si-len-nai
B́nh yên kia vành vạnh…


Trần Dzạ Lữ

  

art2all.net