TRẦN DZẠ LỮ

 

                        

 

TIC

 

Tiếc g một cht mi hn

Sao em khng để anh bồn chồn qua?

Ngy thương, thng nhớ cắt da

Lũ trong hồn đ x da diết mnh !

Đm nay gc trọ một mnh

Ngẩn ngơ gối chiếc, vớt  tnh trong mưa

Em về m đ về chưa

Một phương trời rộng,anh vừa mồ ci ?

 

Trần Dzạ Lữ

( SiGn, thng 3 năm 2012)

            

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net