TRẦN DZẠ LỮTIỄN EM

Tiễn em tận cửa phi trường
Xốn xang ngực tri khi mường tượng xa...
Bay đm vt tận thin h
Bnh yn em nh, xuyn qua xứ người
Ước mong nung nấu một đời
Chừ em toại nguyện nụ cười an nhin?
Anh về nhặt sợi tc tin
Đm qua st lại nơi miền đam m...
Cứ mong chạm đy ngy về
Hoa mi vẫn nở trn qu hương mnh

Trần Dzạ Lữ

 

 

 

 

 

 


 

art2all.net