TRẦN DZẠ LỮ


 TI GIỜ...

Ti giờ lt ct lui cui
Nẻo xưa mạt lộ, bẻ đi kiếm sầu !
Em ơi, đừng khc chi nhau
Mu trăng cố quận đ chao đảo tn...


Trần Dzạ Lữ
 


 

 

 

 

art2all.net