TRẦN DZẠ LỮTI TM NGƯỜI TỬ TẾ

Ti tm ai tử tế
Để chia sẻ buồn, vui
Ngờ đu, nơi trần thế
Lắm ma mị lm người...

Thời kh phn thiện ,c
Nghĩ thm bạc tc thi
Ra đường mắt do dc
Sợ tai ương rập rnh...

Trong u u minh minh
Biết ai l bạn tốt?
Ai l b ?...thất kinh
mi đi bi thơn thớt?

Thời nay đu dễ được
Chinh phụ ngng chờ chồng?
L Thng sao nhiều qu?
Thạch Sanh hiếm hoi dần...

Ti tm người tử tế
Sao lại gặp nỗi buồn?
Đng đinh ti thnh gi
Trn nc nh c đơn...

Trần Dzạ Lữ


 

art2all.net