TRẦN DZẠ LỮ


 

TRỘN

 


 

Anh trộn vo tnh em
Khổ đau v hạnh phc
Thin đường hay địa ngục
Ra gam mu rất ring


Trộn nhớ nhiều hơn qun
Trộn vui vo buồn bực
Pha ngy bay qua tc
Ra mu mi anh ghiền


Trộn mu đỏ tim em
Vo hồn anh lang bạt
Ra cu thơ, cu ht
L mười thương 3 miền !


Trộn ma xun rất quen
Vo ma thương nh lộc
Trộn nước mắt của em
Vo đm anh thao thức !


Sẽ ra một đp n
Từ lu trăn trở tnh
Pht xao lnglng mạn
Đ phu phụ đừng qun


Trần Dzạ Lữ

 

 

 

 

art2all.net