TRẦN DZẠ LỮ


 

TRƯỢNG PHU HÀNH
 

 

Nếu tôi là kẻ bị phụ t́nh
Em “ok thôi” cũng đành rảo bước
Dù biết trái tim trầy xước
Nhưng trượng phu th́ …ngơ ngác quay đi !

Đâu như ai kia theo van vĩ, nằn ń
Em hạnh phúc mà cứ lầm đau khổ
Trời sinh ra đàn ông đâu hề lỗ
Mà kiếm lời trên nước mắt vu quy ?

Khi yêu em , tôi chẳng hẹn trước, sau thề
Nhưng cháy rất hết ḿnh, đời c̣n bao nhiêu cứ cháy…
Không miệng lưỡi điêu ngoa, dọa chết tức th́
Nhận thương hại từ tay người đối diện.

Nhớ thương em tôi dệt ngày bất biến
Trên câu thơ hóa lụa xuân th́
Nếu em phản đ̣n như trong vơ hiệp
Sẽ đỡ đ̣n bằng thiền định, yoga…

Áo giang hồ đi hết cơi người ta
Đă bạc phếch hồn hoang, rừng rú
Th́ sá ǵ ? Khi niềm tin mục rữa
Không khóc đâu ! Mài nốt kiếm Lương Sơn (*)

Nếu tôi là kẻ bị nhận lấy nỗi buồn
Th́ em là kẻ phạm lời răn của Chúa
Thời gian ư? Có cần chi lần lữa
Trượng phu này khắc hai chữ: Nhất Ngôn !

Trần Dzạ Lữ

(*) Anh hùng Lương Sơn Bạc


 

art2all.net