Trần Dzạ Lữ

 

TỰ TH II

 

                                              

 

                                    Ta hiền như cục đất

                                    Thin hạ tưởng l ngầu

                                    Lm thơ th đầy rượu

                                    Thực tế c g đu?

 

                                    Cơm o cng kẻ chợ

                                    Cứ tưởng ta giang hồ

                                    Lng trong đu c đục

                                    Mắt buồn ci ph hư

 

                                    Hồ nghi ta st gi

                                    Đu biết ta thất tnh?

                                    C khi ứa nước mắt

                                    V con so sang sng!

 

                                    Mười năm lỡ o rch

                                    Nơi xứ lạ qu người

                                    Hồ nghi ta kẻ cắp

                                    Thật tnh thm rong chơi

 

                                    Ta hiền nn chẳng vui

                                    Giữa bon chen chợ đời

                                    m đn m ht hỏng

                                    Lang thang bng bn trời!

 

                                    Ma xun lại về ngồi

                                    Hin xưa m nhớ mẹ

                                    Nhiều năm con đi biệt

                                    Chữ hiếu quăng đu rồi?

 

                                    Trần Dzạ Lữ

                                    ( SiGn thng 10 năm 2010 )

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net